Prečo je lepšie mať finančné riadenie postavené na účtovníctve (a nie na internom reportingu)?

25.11.2021

Pri kontakte s firmami často narážame na to, že financie spočítané v nejakom formáte majú. Akurát ich analýza je v komplikovanom exceli, ktorý vychádza z faktúr, bankového výpisu, alebo jednoducho intuície.
Firmy o svojom účtovníctve často takmer nič nevedia a často ani ich účtovníčka o nich:)
Prečo si však v Proefo dávame tú námahu vychádzať vo finančnom riadení z účtovníctva už od malej veľkosti firmy?

- Časová úspora -> všetky doklady prechádzajú cez niekoľko dedikovaných osôb (ktoré musíte platiť) na spracovávanie dokladov a preto, ak sa správne nastaví dodávanie manažérskych informácií, urobia všetku prácu za vás.

- Škálovanie -> čím je firma väčšia, tým je väčšia šanca, že jej reporting je postavený na účtovných dátach. Ak začnete skôr, ušetríte si množstvo problémov a nákladov spojených s reštrukturalizáciou účtovníctva.

- Logické podklady pre manažérske rozhodovanie -> logika manažérskeho účtovníctva je veľmi flexibilná a aj preto využiteľnejšia než budovanie "vlastného" riešenia.

- Fundraising -> v prípade, že chcete do firmy dostať investora alebo nového spoločníka dokáže správne a logicky nastavený účtovný reporting značne zvýšiť dôveryhodnosť a urýchliť celý proces.

Ak neviete ako na to, kľudne sa ozvite a môžeme to spolu prebrať😊

#ucetnictvi #uctovnictvo #accounting #managerialaccounting #reporting #finance