Prečo malé a stredné firmy nevyužívajú svoje účtovné dáta?

29.06.2021

Väčšina malých a stredných firiem si svoje financie sleduje v exceloch, z bankových výpisov alebo ich vedie v kadejakých manuálne vypĺňaných aplikáciách. 

  • Pritom však všetky finančné údaje už raz spracovali a majú ich k dispozícii vo svojom účtovníctve. Prečo tieto dáta ležia často neštruktúrované a nevyužité?
  1. Firma má len štatutárne externé účtovníctvo

    Ak klient netlačí na manažérske využívanie účtovných dát, externá účtovná firma väčšinou vedie účtovníctvo len tak, aby obstálo pred finančným úradom.

  2. Firma nedodáva podklady pre štruktúrovanosť dát

    Nastaviť procesy tak, aby fungovalo informačné flow pre správne využívanie všetkých aspektov manažérskeho účtovníctva nie je jednoduchá disciplína.

  3. V žiadnej z firiem nie je dátovo orientovaný človek, ktorý by túto iniciatívu prebral. Ak by bod 1) a 2) boli vyriešené, stále sa musí nájsť niekto s technologickým backgroundom, kto to dá celé dohromady. 

Riešite aj Vy tento problém? Ak áno, dajte mi vedieť a môžem vám s tým pomôcť :)

 #finance #accounting #ucetnictvi #data #reporting #cfo