Výhody a nevýhody financovania podniku rizikovým kapitálom

29.04.2022

Ako zafinancovať svoj startup? Dnešná doba ponúka viacero možností: vlastné prostriedky, bankový úver, crowdfunding, investícia od rôznych fondov napr. s rizikovým kapitálom. Najčastejšie sa pri práci so startupmi stretávame práve s rizikovým kapitálom. Tu je zhrnutie kladov a záporov pri financovaní startupu pomocou rizikového kapitálu.

Výhody:

1. Získanie investície bez záruk
Na rozdiel od ostatných fondov alebo bánk, sa pri rizikovom kapitále málokedy stretnete s obsiahlymi záväzkami voči fondu.

2. Rizikový kapitál posilní finančnú štruktúru podniku
Na rozdiel od bankového úveru(dlhodobý záväzok), je investícia od fondu s rizikovým kapitálom vo forme kapitálového vkladu(čo zvyšuje hodnotu vlastného imania) a tým pádom zlepší finančnú štruktúru podniku.

Nevýhody:

1. Investor sa podieľa na riadení podniku
Z investora sa stáva váš business partner, ktorý vám môže do všetkého "kecať" a má podiel na zisku.

2. Absencia právnej normy rizikového kapitálu
V súčasnej dobe nie je rizikový kapitál právne ošetrený. Všetko závisí od podmienok, ktoré si v zmluve vyjednáte.

Uvažovali ste o investícií do svojho startupu?(V Proefo spolupracujeme najmä so startupmi a pomáhame aj s finančným due dilligence - neoddeliteľný proces, ktorý predchádza úspešnému odklepnutiu investície)

#venturecapital #startups #duedilligence #funds