Využívate svoje firemné dáta?

02.03.2021

Každá spoločnosť disponuje niekoľkými aktívami ku ktorým patrí najmä know-how, tím, alebo produkty. V skutočnosti však existuje ešte jedno aktívum a to sú dáta. Vytvára ich každá firma, každý deň. 

Faktúry, rôzne tabuľky, záznamy účtovného denníka, timesheety, atď. Toto aktívum má pre spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu, avšak v skutočnosti až 73% z firemných dát zostáva nevyužitých. Ako je to možné?

Manažéri ich nevedia dostať do správnej štruktúry

Dáta v "surovej" podobe sú len veľmi ťažko analyzovateľné. Na začiatku musí prebehnúť transformácia, ktorá ich "pretlmočí" do jednotného jazyka.
Manažéri na to nemajú kapacitu

Krátkodobo sa môže zdať, že stiahnuť dáta do Excelu a urobiť závery je najrýchlejšie riešenie. Avšak nastaviť na začiatku procesy, vizuály a automatizovať dátové toky je iná liga. Dedikovať na to interného človeka je často drahé alebo neefektívne, preto externá implementácia, support a školenie je aktuálne pre väčšinu firiem najlepšie riešenie.

#businessintelligence #financialmanagement #finance #data #powerbi #datadriven