ZNÍŽTE SVOJE NÁKLADY POMOCOU BUSINESS INTELLIGENCE

18.02.2021

V dnešnej dobe sú (resp. sme:) majitelia malých a stredných firiem veľmi ostražití pri investovaní do dodatočných softwarových nástrojov, ako napríklad BI. Ako sa nám však táto investícia vráti, konkrétne pomocou znížených nákladov?


UŠETRÍTE HODINY, KTORÉ BY STE NORMÁLNE STRÁVILI NAD MANUÁLNYM REPORTINGOM
Manuálne sťahovanie dát do Excelu a následné prepočítavanie je už v dnešnej dobe neefektívne. Zatiaľ čo u jednorazových analýz môže ísť o rozumné riešenie, u systematických reportingových procesov ide o mrhanie časom. V dobre nastavenej BI aplikácii mate k dispozícii vizuály a výpočty, ktoré potrebujete a pri správne nastavených procesoch sa do nej dáta nalievajú automaticky.

OPTIMALIZÁCIA PRACOVNEJ SILY
Dobre nastavené BI nám dokáže poskytnúť dáta o svojich pracovníkoch, ich výkonnosti a efektivite, vďaka čomu je umožnená pohotovejšia práca so svojimi ľuďmi. Dokážete rýchlejšie zareagovať keď je s niekým si treba sadnúť, prípadne keď je potrebné tím rozšíriť.
V Proefo dokážeme pomôcť s obidvomi a plno ďalšími výzvami moderného finančného managementu.


#data #businessintelligence #powerbi #hirefast #firefaster #processoptimization #hr #optimization