Proefo ve zkratce

Naším cílem je vykonávat roli finančního analytika / ředitele pro malé a střední podniky, kde tuto funkci často nevykonává nikto, nebo její zakladatelé. Ti bohužel často nemají dostatečnou odbornost, což vede k mnoha problémům. Navíc je to stojí spoustu drahocenného času, který by měli trávit především věnováním se hlavnímu předmětemu svého podnikání. 

Proefo zpřehlední finance, ukáže cestu ke zefektivnění podnikání a pomůže vám učinit klíčová rozhodnutí. 

Vaše problémy

V České republice každý rok zbankrotuje kolem 1000 malých a středních podniků. Zejména u nově založených společností je pravděpodobnost přežití prvního roku pouze 70%. Tato pravděpodobnost se v následujících letech dále snižuje. Například páté narozeniny oslaví jen každá druhá společnost

Jsme proto rádi, když můžeme pomoci začínajícímu podnikateli nebo menší firmě ve stabilizaci  financí a tím napomoci k dalšímu rozvoji. 

Případová studie 

Od roku 2017 spolupracujeme se společností Studio Perspektiv . Tehdy majitele trápila  nepřehlednost jejího stavu a neefektivně strávený čas nad rovněž neadekvátní analýzou vlastní firmy. Výsledek naší spolupráce byl znatelný již po pár měsících. Společnost se velice rychle dostala ze záporného provozního zisku a dnes patří k největším ateliérům ve střední Evropě.

Do společnosti jsme přinesli informace, které byly nezbytné k její optimalizaci. Přinesli jsme také inovativní procesy, které umožnily managementu rozvázat ruce a nastartovat další růst.


Jak spolupráce probíhá?

Stejně jako u ostatních fintech společností jsou pro nás klíčová data. Nejdříve se proto v první fázi zaměřujeme na jejich efektivní sběr. Poté je podrobně rozebere a vytvoříme reportingovou aplikaci o stavu Vašich financí. Tato aplikace je základem pro naše analytické oddělení, které podrobně prozkoumá finanční hospodaření Vaší společnosti. 

Výsledkem je konzultace našich zjištění s vlastníkem / managementem. Upozorníme na možné problémy a navrhneme změny ke zlepšení Vašeho podnikání. 

Fakturační adresa

Proefo Conaas s.r.o.Dopravní 500/9
Praha 4
140 00
Česká republika
IČO 05923336
DIČ CZ05923336 

Kontaktní adresa

xPort Business Accelerator
Jeseniova 2769/208
Praha 3
130 00
Česká republika