OBJEDNÁVKA
FINANCE JAKO SLUŽBA 

Proefo Conaas s.r.o.
Jeseniova 2769/208
Praha 3, 130 00
info@proefo.com

*Malá firma: obrat < 15 mil. CZK anebo headcount < 15) 
 
Power BI aplikace, Implementace a podpora 9 990 Kč / 399 € / měsíc bez DPH
Manažerský controlling 14 990 Kč / 599 € / měsíc bez DPH
Externí CFO: 26 490 Kč / 999 € / měsíc bez DPH 
 
*Střední firma obrat < 100 mil. CZK anebo headcount < 100)

Power BI aplikace, Implementace a podpora 14 990 Kč / 599 € / měsíc bez DPH
Manažerský controlling 22 490 Kč / 899 € / měsíc bez DPH  
Externí CFO 39 790 Kč / 1 499 € / měsíc bez DPH
 
*Velká firma (obrat > 100 mil. CZK anebo headcount >100)

Power BI aplikace, Implementace a podpora 19 990 Kč / 799 € / měsíc bez DPH
Manažerský controlling 29 990 Kč / 1 199 € / měsíc bez DPH 
Externí CFO 52 990 Kč / 1 999 € / měsíc bez DPH  DODATEČNÉ INFORMACE K SPOLUPRÁCI

(1) Power BI aplikace

 • obsahuje přizpůsobenou verzi demo aplikace
 • aplikace reportuje zejména: výsledovku, cash flow, finanční plán, finanční metriky, odvětvové metriky, projektovou analýzu

(1) Implementace

 • zajištění připojení na datové zdroje (pokud možno automaticky)
 • asistence při vytvoření manažerské struktury, datové kvality a procesů
 • vysvětlení obsahu a funkcionalit aplikace při finalizaci implementace

(1) Podpora

 • pohotově vyřešíme, když neproběhne pravidelná aktualizace
 • neprodleně zodpovíme otázky k číslům a logice v aplikaci
 • aplikaci přizpůsobíme menším změnám

(2) Manažerský controlling

 • při aktualizaci aplikace o nová účetní data identifikujeme nedostatky v účetních datech, případně v datové nebo účetní logice
 • uděláme vše proto, aby byla data v aplikaci maximálně spolehlivá
 • Včetně podpory, implementace a Power BI aplikace

(3) Externí CFO

 • každý měsíc po dokončení měsíční účetní uzávěrky se potkáváme (online pokud není domluveno jinak)
 • procházíme společně čísla, implikace pro strategii, co se (ne)daří a odpovídáme na otázky
 • Včetně manažerského controllingu, podpory, implementace a Power BI aplikace

Průměrná délka implementace řešení je 1-2 měsíce

V průběhu zkušebního období lze spolupráci kdykoliv zrušit, přičemž po uplynutí 5 kalendářních dní platí poplatek pro celý měsíc. Poté spolupráce přechází automaticky do kontraktu na 12 měsíců. V případě požadavku klienta prodloužit spolupráci jen o 9 měsíců se částka navyšuje o 10 %, v případě požadavku klienta prodloužit spolupráci jen o 6 měsíců se částka navyšuje o 20 %.

Cena za dodatečné služby nad rámec spolupráce je 1 250 Kč / 50€ / hodina bez DPH.

Vedení účetnictví se naceňuje individuálně.

Perioda implementace počítá obecně s užší spolupráci s klientem, aby finanční aplikace a analýzy splnily očekávání, obsahovali co nejspolehlivější data a byly implementováni bez zbytečného prodlení.

Měsíční fakturace probíhá pravidelně k 15. dni v měsíci se splatností do konce měsíce.

Fakturace se vztahuje k aktuálnímu měsíci poskytovaných služeb.

Cena zahrnuje standardně licenci a přístup pro jednoho uživatele. Přístup pro každého dalšího uživatele je zpoplatněn částkou 500 Kč / 20€ bez DPH / měsíc.

Na fakturaci se vztahuje daň podle povinnosti plynoucí ze zákona.