Přípradová studie - Studio Perspektiv

Myšlenka externího finančního managementu vznikla díky spolupráci se společností Studio Perspektiv. Ta se věnuje především interiérovému designu a k dnešnímu dni má za sebou již desítky úspěšných projektů. Na začátku to ovšem nebylo jednoduché a dva zakládající architekti čelili množství výzev, včetně těch finančních.

S prvními zakázkami se ukázaly další aspekty podnikání, které se netýkaly pouze návrhu a zařízení klientských prostor. Šlo o rozšiřování týmu nebo koordinaci peněžních toků tak, aby se společnost mohla plnohodnotně věnovat kreativitě. S růstem společnosti rostla také náročnost správy a vyhodnocování projektů.

Studio Perspektiv si proto na začátku roku 2017 vybralo Proefo jako partnera, se kterým bude těmto výzvám čelit.

Spolupráce se společností Studio Perspektiv

V první fázi byl důležitý sběr dat, historická analýza a vyobrazení aktuálního finančního stavu. Tyto činnosti byly v průběhu nejbližších měsíců automatizovány a zakladatelé tak při nich mohli trávit podstatně méně svého času. Díky kvalitnímu sběru a třídění dat provedlo Proefo podrobnou finanční analýzu (včetně jednotlivých projektů). Napomohlo tak k optimalizaci nákladů, jak mzdových tak režijních, a dotažení většiny projektů do úspěšného konce. Ve spolupráci s Proefo se Studio Perspektiv dostalo již po několika měsících do kladných čísel a bylo na cestě k nejvýkonnějším společnostem ve svém oboru.

Jak společnost nabírala další projekty a zaměstnance, narůstalo rovněž množství práce spojené s chodem společnosti. Na počátku tyto podpůrné činnosti museli zvládat její zakladatelé. Avšak rychle si uvědomili, že jejich přidaná hodnota je největší u kormidla byznysu. I zde bylo schopno Proefo pomoci. Výsledkem byla časová úspora až 80%, která se jim několikanásobně vrátila v tom, co umí nejlépe - tvoření svého podnikání.

Výsledek

Po čtyřech letech spolupráce mezi Proefo a Studio Perspektiv je výsledkem úspěšný architektonický ateliér, který již svým designem zpříjemnil mnoho společností. Svým současným nastavením na úrovni nejlepších firem z odvětví a kvalitou odváděné práce má ideální výchozí bod, stát se velkou a mezinárodně uznávanou společností ve svém oboru.

Fakturační adresa

Proefo Conaas s.r.o.
Dopravní 500/9
Praha 4
140 00
Česká republika
IČO 05923336
DIČ CZ05923336 

Kontaktní adresa

xPort Business Accelerator
Jeseniova 2769/208
Praha 3
130 00
Česká republika 

Mapa stránky

Kontaktní info

Email: michal.belan@proefo.com
Telefon: +420 727 836 048 

Linkedin