en-Dva základné finančné ukazovatele pre riadenie architektonickej firmy

19/10/2020

Architektúra a financie. Kombinácia, ktorá by sa dala prirovnať k pizze a ananásu. Niektorí ich vzájomnú koexistenciu zatracujú a príde im zvrátená, iní ju považujú za svätý grál. Realita je však taká, že architektúra a financie je skôr ako toasty a avokádo. Ide to aj bez neho, avšak s avokádom sú toasty omnoho lepšie. A bez toho avokáda je to predsa len trochu suché.

Povedomie o akomsi finančnom riadení je v tejto brandži umelcov na jednej z najnižších úrovní všeobecne. Preto tí architekti, ktorí ho zvládajú, získavajú neoceniteľnú konkurenčnú výhodu. Nejdem tu samozrejme znižovať dôležitosť samotného architektonického aktu, ktorým je návrh, prípadne jeho realizácia. To bude vždy alfou a omegou celého odvetvia. Pokiaľ neodvádzate prácu, ktorá sa Vašim klientom, prípadne verejnosti páči, tak Vám nepomôže ani ten najlepší finančný manažér na svete. Ideálnym stavom práve preto je ako architekt sa venovať architektúre a to, čo s ňou nesúvisí prenechať niekomu, kto tomu rozumie. 

1. Net Multiplier (v preklade človekohodina)

Ide o slovné spojenie, ktoré je používané naprieč celým sektorom služieb, avšak nie každý ho pozná. Každý by však mal. Ide prakticky o násobok mzdy človeka, ktorý je účtovaný klientovi. Správne, klientovi sa neúčtuje len samotná práca zamestnanca, ale aj réžia firmy, jej know-how, rýchlosť, prístup, kvalita alebo iné sprievodné služby. Toto všetko sa v človekohodine musí premietnuť. Človekohodina sa ďalej delí na ex ante a ex post. V praxi to znamená, akú hodnotu dosahovala na začiatku pri naceňovaní a akú hodnotu na konci pri odovzdaní projektu. Ak na začiatku odhadnete potrebnú hodnotu odpracovaných hodín napríklad vo výške 100 000 Kč a pri odovzdávaní projektu sa dostanete na 120 000 Kč, vaša človekohodina klesá. To, čo je dôležité si z tohto odniesť je prečo to tak dopadlo a čo sa s tým dá do budúcnosti robiť.

Graf: Priemerná človekohodina u vybraných 18 firiem zo sektoru architektúry, inžinieringu a designu z regiónu mesta Toronto v rokoch 2012-2016

Zdroj: https://www.spllp.com/content/aed-industry-key-performance-ratio-net-fee-multiplier

2. Overhead Ratio (v preklade človekonáklad) 

Druhým základným ukazovateľom v architektúre, ale aj službách ako takých je overhead ratio, alebo po našom človekonáklad. V praxi ide o to, koľko réžie, respektíve nepriamych nákladov so sebou obnášajú vaši pracovníci, ktorí tvoria výslednú službu. To znamená, aká časť vašich nákladov ide na podporu vytvárania hodnoty vo vašej firmy. Do tejto kategórie patria položky každodenného chodu firmy, ako napríklad nájom, poistenie, autá (depreciácia alebo leasing), marketing, prípadne dovolenky. Človekonáklad je možné využiť v porovnaní s ostatnými firmami na trhu a prakticky zistiť, či pre firmu kvalita odvedenej práce, prípadne rastová stratégia nie je príliš "drahá".

Výsledok a záver

Aby sme sa správne chápali, tak podstatou finančného riadenia firmy nie je spočítať nejaké čísla a potom rozmýšľať, či je to veľa alebo málo. Ultimátnym cieľom je dať si tieto čísla do kontextu medzi sebou a firmou ako takou a vyvodiť z nich závery. Ideálnym príkladom sú dve čísla, o ktorých píšem. Na jednej strane existujú odvetvové priemery, kde sa tieto čísla pohybujú u najlepších firiem. No na druhej strane je každá firma iná. Má inak nastavené platové podmienky, má kancelárie v inej časti mesta, primárne však kvalita a typ odvedenej práce nie je skoro nikdy totožný. Hlavné je to, aby keď tieto čísla od seba odpočítame tak ich výsledok bol kladný. A ideálne tak kladný ako len môže byť, respektíve aby to dávalo zmysel. No ako to dosiahnuť?